Listad på Prisvis
Club Adam o Eva
Par i Hjärter
Kinks & Queens
Dekadance
Club Sade
SLM
Sidetrack
Fetish People
Darklife
Qruiser
Fair Erotica

Nedan finns de villkor som gäller hos Eve Collection (E-C Trading AB, Org.nr 556959-4913). Läs noga igenom alla punkter innan köp. Skulle något vara oklart gällande våra villkor kontakta gärna vår kundtjänst via e-post info@evecollection.se. Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor skall tillämpas vid köp av produkter från Eve Collection i den mån villkoren inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Eve Collection och köparen.

 

1. Produktinformation
Eve Collection reserverar sig för eventuella tryckfel på våra webbsidor vad gäller priser och/eller produktinformation. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas egentliga utseende.

 

2. Beställning via Internet
Vid beställning via Internet gäller köp först efter det att en bekräftelse erhållits från Eve Collection Webshop´s ordermottagning, detta sker i allmänhet via e-post om inget är oklart i beställningen. Vid eventuella oklarheter förbehåller Eve Collection sig rätten att kontakta beställaren via telefon, telefax eller e-post för att bekräfta beställd vara. Minsta beställningsbelopp som levereras är 500:- om ej annat är överenskommet eller angivet på respektive produkt.

 

3. Din integritet
Vi behandlar dina uppgifter elektroniskt. Förutom adressuppgifter, kommer dina beställningar endast att finnas i dina fakturor och de kommer inte att sammanställas eller bearbetas för kundprofiler eller dylikt av oss. Din adress kommer inte heller att utlämnas till tredje part.

Om vi känner behov av att skapa ett nyhetsbrev kommer första brevet att ge dig möjlighet att avregistrera dig från vidare utskick

 

 4. Missbruk & Bluffbeställningar
Manipulation av shoppens uppgifter kommer att beivras. Förseelser kan innebära att vi överlämnar uppgifter till upplysnings-/kreditbolag. Vid missbruk kommer vi inte att respektera den integritet som normalt tillkommer dig som kund hos oss.

Bluffbeställningar, beställningar med falskt namn/adress/telefonnummer osv kommer att polisanmälas. Vid beställning sparas din IP-adress som överlämnas till polisen i samband med en anmälan.

 

5. Priser
Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) inkl, 25,00 % moms. Moms utgår med 12,00 % i de fall en vara är att jämföra med livsmedel/kostillskott och 6 % på böcker/tidningar.

Eve Collection förbehåller sig rätten att när som helst justera priser och förändra sortimentet. Kunden underrättas innan leverans om eventuell justering av pris eller ändring av sortiment i förhållande till webben och ges därmed möjlighet att återkalla order. Frakt- och portokostnader tillkommer på alla beställningar.


6. Betalning & Betalningsmetoder
Om inte annat särskilt överenskommits innan eller senast i samband med beställningen skall betalning ske mot postförskott. Förskottsbetalning sker efter överenskommelse med Eve Collection.

I vissa fall kan en eventuell deposition/förskottsbetalning begäras för att motverka bluff & falska beställningar. Detta gäller framförallt vid större beställningar av beställningsvaror som ej finns i eget lager, alternativt kunder som tidigare ej löst ut skickade försändelse. Givetvis gäller fortfarande ångerrätten även om deposition har betalats (se punkt 9 för regler om ångerrätt samt undantagna artiklar).

 

7. Leveranstid
Lagerförda varor paketeras och skickas snarast möjligt. Normal leveranstid är någon dag till ca en vecka. Om vi ej har varan i lokalt lager varierar leveranstiden beroende på leverantör, normalt ca 1,5-3 veckor. Eve Collection reserverar sig för att beställningsvaror kan vara restnoterade/utgångna hos leverantör.

 

8. Leverans & Diskretion
Leverans sker med Postens tjänster som rekommenderat brev eller paket mot postförskott. Beställningar sker genom shoppens varukorg. Normalt sett skickas våra varor med rekommenderat brev. Varor som väger mer än 2kg skickas som paket. Vid felaktigt val kontaktas beställaren och leveransmetoden korrigeras.

Som avsändare står E-C Trading AB. Inga uppgifter om innehållet finns angivet på brevet eller paketet. Bifogat försändelsen får du en följesedel, där det framgår vad vi har levererat. Var noga med att spara denna handling, då den är viktig att skicka med vid en eventuell reklamation/retur.

Att ej lösa ut en försändelse ses ej som godkänt sätt att nyttja ångerrätten och kommer således att faktureras med 250kr + eventuella fraktavgifter.

Varor som skall hämtas och betalas i butik ligger reserverade i 14 dagar från det att de finns tillgängliga för upphämtning. Har de ej hämtats inom denna period återgår de till allmän försäljning i butiken.

 

9. Retur & Ångerrätt
Vid köp inom Sveriges gränser har kunden enligt distansavtalslägen rätt att returnera beställda felfria varor. Meddelande om detta skall vara oss tillhanda så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från leverans. Observera att ångerrätten gäller för funktionskontrollerad, men EJ använd vara. Meddelandet skall innehålla följande information: namn, adress, telefonnummer, ordernummer, produktnummer samt titel på de produkter som du vill returnera. De returnerade varorna skall vara i oanvänt och oskadat/oförändrat skick i originaletui. Returnera varan tillsammans med ev. följesedel (eller en kopia av denna). Om följesedel saknas för retur, bifoga skriftlig info enligt under ovan nämnd ångerrätt givna instruktioner för vad meddelande härom skall innehålla. 

Du måste själv bekosta returporto. Retur får inte ske som postförskott eller efterkrav. Vid retur tilldelas normalt ett tillgodohavande.

Undantagna varor är:

  • Underkläder, hygienartiklar, intimartiklar & leksaker med bruten förpackning/försegling

  • Perukar (pga hygieniska skäl)

  • Artiklar som är vårdlöst behandlade

  • Specialtillverkade artiklar

  • Vissa artiklar i latex (se vår latexguide)

Ytterligare information om Distans och hemförsäljningslagen 2005:59.

Ångerrätten gäller ej för reserverade varor som skall hämtas och betalas i butik.

 

10. Garanti & reklamation
Alla produkter/varor sålda i Sverige via vår nätbutik säljs i överensstämmelse med svensk lag. Skulle du få en defekt vara ska du kontakta oss så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du en felfri vara åter. Skulle du få en fellevererad vara, måste du skicka varan till oss inom 'rimlig tid' så får du rätt vara åter. Den fellevererade varan skall vara i oanvänt och oskadat skick (plombering eller skyddsplast får inte vara bruten). Se anvisning nedan. Returnera defekt eller fellevererad vara tillsammans med ev. faktura (eller en kopia av denna). Fyll i orsaken till returen på ev. fakturans baksida!

OBS! Innan du returnerar defekt/fellevererad vara måste du kontakta oss för att få reklamationen godkänd och returportot betalt. Ansvaret för fel i beställd vara är begränsat till vad nu angivits. Det är för dig - och för oss - smidigt att anspråk på ersättning sker så fort som möjligt.

 

11. Tvister
Om du anser att du inte har blivit korrekt behandlad ber vi dig att skriftligen redogöra detta till oss. Ange namn, adress, telefonnummer samt ordernummer.

Om vi inte kan lösa tvisten tillsammans ber vi dig att kontakta din konsumentvägledare i din kommun för vidare upplysningar. Vi följer alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

 

12. Force majeure
Ägaren till denna webshop är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc., onormal nedgång i marknaden.

 

13. Kontaktinformation
Eve Collection
S:t Eriksgatan 17
112 39 Stockholm

E-Post: info@evecollection.se
Telefon: 08-650 92 15

Org.nr: 556959-4913

 

Senast uppdaterat: 2016-06-03